Tag Archives: การสร้างโรงเรือนและคอกสำหรับหมูหลุม

การสร้างโรงเรือนและคอกสำหรับหมูหลุม

การสร้างโรงเรือนและคอกสำหรับหมูหลุม

การสร้างโรงเรือนสำหรับเลี้ยงหมูหลุม  อันดับแรกต้องเน้นการใช้วัสดุต่าง ๆ ที่มีตามธรรมชาติก่อนเพื่อลดต้นทุนค่าสร้างโรงเรือนให้ได้มากที่สุด การสร้างต้องคำนึงถึงสิ่งต่าง ๆ ดังนี้คือ
1. สถานที่ก่อสร้างโรงเรือน ควรเป็นที่ดอนน้ำไม่ท่วม หรืออาจเป็นที่ลุ่มก็ได้ แต่มีที่ระบายน้ำได้ดี อย่าให้น้ำท่วมขังเด็ดขาด
2.  สร้างโรงเรือนตามแนวตะวันออก – ตะวันตก
3. โครงสร้างของโรงเรือน ขึ้นอยู่กับเงินที่จะลงทุนอาจจะใช้โครงสร้างไม้ หรือเหล็กก็ได้ แต่ต้องแข็งแรง สามารถรับน้ำหนักวัสดุมุงหลังคา ตลอดจนทนทานต่อการถูกลมพัดได้
4. วัสดุมุงหลังคาอยู่ที่เงินลงทุนอาจจะใช้ กระเบื้อง สังกะสี แฝก หรือจาก เป็นต้น อย่าให้หลังคารั่วโดยเด็ดขาด
5. โล่ง และอากาศถ่ายเทได้สะดวก
6. ขนาดของคอกขึ้นอยู่กับปริมาณสุกรที่เลี้ยงโดยสุกรใช้พื้นที่ต่อตัวตั้งแต่เล็กจนถึงขาย 1.2-1.5 ตารางเมตร เช่น ถ้าสร้างคอกขนาด 3×4 เมตร จะเลี้ยงสุกรได้ 8-10 ตัว เป็นต้น
7.  ลักษณะของหลังคาโรงเรือน สามารถ ทำได้หลายรูปแบบ เช่น

แบบเพิงหมาแหงน สร้างง่าย ราคาถูก แต่มีข้อเสีย จะทำให้แสงแดดส่องเข้าไปมากในฤดูร้อน หรือ น้ำฝนจะสาดเข้าได้ง่าย ในฤดูฝน  ดังรูป

pig01

 

 

 

 

 

 

 

pig02แบบเพิงหมาแหงนกลาย เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนิดหน่อย จากแบบเพิงหมาแหงนแต่สามารถป้องกันแสงแดดและฝนสาดได้ดีกว่า  ดังรูป

 

 

 

 

 

 

แบบหน้าจั่ว ราคาก่อสร้างจะสูงกว่าสองแบบแรก แต่ป้องกันแสงแดด และฝนสาดได้ดี ถ้าสร้างสูงจะดี เนื่องจากอากาศภายในโรงเรือนจะเย็นสบาย ระบายอากาศได้ดี แต่ถ้าสร้างต่ำเกินไป จะทำให้อากาศภายในร้อนอบอ้าว  ดังรูป

pig03

 

 

 

 

 

 

 

แบบจั่วสองชั้น หลังคาแบบนี้ปัจจุบันนิยมสร้างกันมากเนื่องจากปลอดภัยจากแสงแดดและฝนสาดได้ดีมาก และภายในโรงเรือน มีการระบายอากาศได้ดีมาก แต่ ราคาการก่อสร้างสูงกว่าแบบอื่น ๆ แต่ ก็ถือว่าคุ้มค่าเพราะสุกรจะอยู่อย่างสบาย ไม่เครียด สุขภาพดี จะส่งผลให้การเจริญเติบโตดีด้วย  ดังรูป

pig24

 

 

 

 

 

 

 

 

การสร้างคอกสำหรับเลี้ยงหมูหลุม 
คอกหมูหลุมจะแตกต่างจากคอกหมูโดยทั่วไป คือ นอกจากมีผนังกั้นคอกแล้ว เรายังขุดหลุมให้ลึกลงไปประมาณ 90 เซนติเมตร แล้วนำวัสดุที่ย่อยสลายได้ใส่ลงไปทดแทนดินที่ขุดออก  ผนังกั้นคอก ขึ้นอยู่กับเงินที่ดำเนินการ อาจใช้ไม้ไผ่ ไม้ระแนง ไม้ยูคาลิปตัส  ก็ได้ หรืออาจจะเป็นผนังอิฐบล็อกก็ได้ โดยเน้นใช้วัสดุที่หาได้ง่าย ราคาไม่แพงเกินไป คิดเสียว่าจะเป็นผนังแบบไหนก็ได้ ที่สามารถป้องกันไม่ให้สุกรออก มีความแข็งแรง และอายุการใช้งานนานพอสมควร เนื่องจากไม่ต้องซ่อมแซมบ่อยครั้งเกินไป การขุดหลุม ขนาดของหลุมขึ้นอยู่กับจำนวนสุกรที่จะเลี้ยงโดยกำหนดสุกร 1 ตัวใช้พื้นที่เลี้ยงตั้งแต่เริ่มจนถึงขาย 1.5  ตารางเมตร การขุดหลุมจะขุดหลุมก่อนหรือหลังการสร้างโรงเรือนก็ได้ ขึ้นอยู่กับความสะดวกในการทำงาน
วิธีการขุดหลุม 
1. วัดความยาวจากแนวเสาโรงเรือน ซึ่งเป็นแนวเดียวกันกับการทำผนังกั้นคอก วัดเข้าไปด้านในทั้งสี่ด้าน ๆ ละ 30 เซนติเมตร แล้วทำการขุดลงไปให้ลึก 90 เซนติเมตร (ตื้นกว่านี้ก็ได้)
2. แบ่งครึ่งขอบหลุมส่วนที่เหลือ ทั้งสี่ด้าน และทำการขุดให้ลึกลงไป  30 เซนติเมตร ขุดเป็นรูปคล้ายตัวแอล (L)
3. ใช้อิฐบล็อกก่อบนรูปตัวแอลทั้งสี่ด้าน หรืออาจจะใช้ไม้แบบตีแบบและเทคอนกรีตก็ได้ เพื่อป้องกันไม่ให้สุกรใช้ปากขุดขอบหลุมพัง
4.  เทพื้นคอนกรีตทับหลังตามแนวที่จะทำผนังกั้นคอกให้ครบทุกด้าน
5. ดินที่ขุดออกให้เก็บไว้ เพื่อนำไปผสมกับวัสดุอื่น ๆ เพื่อนำกลับใส่ลงไปในหลุมเช่นเดิม

ลักษณะของการขุดหลุมpig04

 

 

 

 

 

 

 

pig05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรือนเลี้ยงหมูหลุมแบบถาวร ต้นสูงค่อนข้างสูง อายุการใช้งานนาน

Advertisements