การเลี้ยงสุกรแบบธรรมชาติ (หมูหลุม)

“ทางเลือกสำหรับเกษตรกร” ต้นทุนต่ำ กำไรดี เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม”

โดย นายสุกิจ ติดชัย  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 8 ระดับ 8
ฝ่ายปรับปรุงและพัฒนาพันธุกรรมพืชและสัตว์   สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร   มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

pig23การเลี้ยงสุกรแบบธรรมชาติ (หมูหลุม) เป็นทางเลือกทางหนึ่งของเกษตรกร ผู้ที่มีความนิยมชมชอบการเลี้ยงสุกรโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย เนื่องจากการเลี้ยงสุกรที่เลี้ยงกันโดยทั่วไปมีต้นทุนการผลิตสูง วัตถุดิบอาหารสัตว์มีราคาแพง ส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรประสบปัญหาขาดทุน เนื่องจากต้องซื้อทุกสิ่งทุกอย่าง การเลี้ยงสุกรแบบธรรมชาติ (หมูหลุม) จะเน้นการใช้วัสดุต่าง ๆ ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ และในท้องถิ่นเป็นหลัก หาง่าย ราคาถูก แม้กระทั่งวัสดุที่เหลือใช้ต่าง ๆ ก็สามารถนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อีก จึงทำให้สามารถลดต้นทุนการเลี้ยงสุกรได้เป็นอย่างมาก  อีกทั้งเป็นการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันระหว่างพืชกับสัตว์ สามารถเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน กล่าวคือ เมื่อมีการปลูกพืชเราสามารถใช้พืชหรือเศษพืชผัก และผลไม้ต่าง ๆ กลับมาทำเป็นอาหารหมูหลุมได้ ในทำนองเดียวกัน พืชก็สามารถใช้ประโยชน์จากหมูหลุมได้เช่นกัน ด้วยการใช้วัสดุที่อยู่ในหลุมไปเป็นปุ๋ย เพื่อใช้ปรับปรุงบำรุงดิน และเป็นอาหารของพืชได้ จึงช่วยทำให้การผลิตทั้งพืชและสุกรมีต้นทุนการผลิตลดน้อยลง เกษตรธรรมชาติ คือการนำเอาสิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ โดยเฉพาะเชื้อจุลินทรีย์ มาใช้ในการผลิตทางการเกษตร ทั้งการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ โดยหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี จึงทำให้ได้อาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค การทำการเกษตรด้วยวิธีนี้จะเริ่มต้น จากการผลิตเชื้อจุลินทรีย์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติและในท้องถิ่น ได้แก่การผลิตเชื้อราขาว (Indigenous Micro Organism : IMO) โดยใช้หลักการที่ว่าอยู่ที่ไหนให้ผลิตเชื้อจุลินทรีย์จากที่นั่น จุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กไม่สามารถมองเป็นด้วยตาเปล่าได้ มีประโยชน์ต่อธรรมชาติ ช่วยย่อยสลายวัสดุที่มีตามธรรมชาติ ช่วยปรับปรุงบำรุงดิน กำจัดกลิ่นเหม็น น้ำเสีย ช่วยรักษาสภาพแวดล้อม  จุลินทรีย์สามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ

1.  จุลินทรีย์กลุ่มที่ให้ประโยชน์ ส่วนใหญ่อยู่ตามบนผิวหน้าดิน ต้องการอากาศในการหายใจ ได้แก่ กลุ่มสังเคราะห์แสง แลคโตบาซิลลัส ยีสต์ และแอสเปอร์จิลลัส จุลลินทรีย์กลุ่มนี้ สามารถสังเคราะห์แสง ผลิตกรดแลคติค และตรึงไนโตรเจนในอากาศได้
2.  จุลินทรีย์กลุ่มที่ให้โทษ จะอาศัยอยู่ในดินลึก ไม่ต้องการอากาศในการหายใจ ได้แก่ แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา และไส้เดือนฝอย

ข้อดีของการเลี้ยงสุกรแบบธรรมชาติ (หมูหลุม) 
1.  สามารถใช้วัสดุต่าง ๆ ที่มีอยู่ตามธรรมชาติและในท้องถิ่น หาง่าย ราคาถูก
2.  ไม่ก่อให้เกิดปัญหากับสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากมูลสุกรและน้ำเสีย
3.  สามารถเลี้ยงในชุมชนได้ เนื่องจากไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นจากมูลสุกรและแมลงวัน
4.  ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการล้างทำความสะอาดคอกและบำบัดน้ำเสีย
5.   มีระบบการหมุนเวียนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในคอกหรือหลุมสุกร
6. มูลสุกรและวัสดุในหลุมซึ่งถูกหมักและย่อยสลายโดยจุลินทรีย์กลายเป็นปุ๋ยหมักอย่างดีนำไปเป็นปุ๋ยให้กับพืช ปรับปรุงดินบำรุงดิน หรือจำหน่าย
7.  ต้นทุนการผลิตต่ำโดยเฉพาะต้นทุนด้านอาหารสามารถลดได้ไม่ต่ำกว่า 70 เปอร์เซ็นต์
8.  หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีหรือยาปฏิชีวนะ ทำให้ผลผลิตมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

 

การเลี้ยงหมูหลุมจะให้ประสบผลสำเร็จ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำให้ถูกหลักวิชาการจะทำให้การเลี้ยงหมูหลุมไม่มีปัญหาไม่กระทบต่อสภาพแวดล้อม มลภาวะไม่เป็นพิษ  ตลอดจนสุขอนามัยของผู้เลี้ยงและสุกรดี  มีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้

1.  การสร้างโรงเรือนและคอกสำหรับเลี้ยงหมูหลุม
2.  การเตรียมพื้นคอกหมูหลุม
3.  การผลิตเชื้อราขาว หรือจุลินทรีย์ท้องถิ่น (Indigenous Micro Organism:IMO)
4.  การทำน้ำหมักจุลินทรีย์จากพืช มี 3 ชนิด
4.1  การทำน้ำหมักจุลินทรีย์จากพืชสีเขียวและสด ( Fermental Plant Juice : FPJ)
4.2  การทำน้ำหมักจุลินทรีย์จากผลไม้สุก (Fermental Fruit Juice : FFJ)
4.3  การทำน้ำหมักจุลินทรีย์จากพืชสมันไพร (Orient Herb Hormane Nutrial : OHN)
5.  การทำน้ำหมักจุลินทรีย์จากน้ำซาวข้าว มี 3 ชนิด
5.1  การทำน้ำหมักจุลินทรีย์จากน้ำซาวข้าวกับเปลือกไข่
5.2  การทำน้ำหมักจุลินทรีย์จากน้ำซาวข้าวกับถ่านกระดูกสัตว์
5.3  การทำน้ำหมักจุลินทรีย์จากน้ำซาวข้าวกับนมสด
6.  การทำน้ำหมักจุลินทรีย์ จาก กุ้ง หอย ปู ปลา ไส้เดือน และรกสุกร อย่างใดอย่างหนึ่ง
7.  การทำอาหารหมักสำหรับหมูหลุม
8.  การทำน้ำหมากฝรั่งสำหรับหมูหลุม
9.  การเลี้ยงและการจัดการหมูหลุม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s