การเลือกพันธุ์ข้าวที่เหมาะสม

การเลือกพันธุ์ข้าวที่เหมาะสม

พันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูกในประเทศไทยปัจจุบันสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการเจริญเติบโตของพันธุ์และแบ่งได้ตามลักษณะของชนิดเนื้อแป้งของเมล็ด ได้แก่ ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว เป็นต้น ปัจจุบันการแบ่งตามลักษณะที่เกษตรกรคุ้นเคยเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

1.ข้าวนาปี (พันธุ์ข้าวไวต่อช่วงแสง) : เป็นพันธุ์ข้าวที่ปลูกได้เฉพาะในฤดูฝน หรือที่เกษตรกรเรียกว่า ข้าวนาปี ข้าวนาปีนี้เป็นพันธุ์ข้าวที่มีการออกดอกตรงตามฤดูกาลเพราะต้องการช่วงแสงจำเพาะเพื่อการออกดอก ไม่ว่าจะปลูกข้าวพันธุ์นั้นเมื่อใด เช่น พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 (ในภาคอีสาน) จะออกดอกประมาณวันที่ 20 ตุลาคม ซึ่งไม่ว่าจะปลูกข้าวพันธุ์นี้เมื่อใด ก็จะออกดอกในช่วงเดือนตุลาคมเท่านั้น

2.ข้าวนาปรัง (พันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง) : เป็นพันธุ์ข้าวที่มีอายุการเก็บเกี่ยวค่อนข้างแน่นอน เมื่อมีอายุครบถึงระยะเวลาออกดอกข้าวพันธุ์นั้นจะออกดอกได้โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยช่วงแสงเป็นตัวกำหนด ทำให้ข้าวชนิดนี้สามารถปลูกได้ตลอดปี แต่เกษตรกรมักจะเรียกว่าข้าวนาปรัง แม้ว่าจะปลูกได้ทั้งในฤดูนาปี ที่อาศัยน้ำฝน และในช่วงฤดูแล้งที่ต้องอาศัยน้ำชลประทาน พันธุ์ข้าวที่เกษตรกรใช้ปลูกในขณะนี้ มีทั้งข้าวพันธุ์พื้นเมือง ทั้งข้าวเจ้า และข้าวเหนียว ที่ปลูกเพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน และพันธุ์ข้าวดีของทางราชการที่ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร และส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกอยู่ทุกวันนี้

ชื่อพันธุ์ข้าว
ชนิดพันธุ์ข้าว
แหล่งปลุก
ผลผลิต (กก./ไร่)
ขาวดอกมะลิ 105 ข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง ทุกภาค, นิยมปลูกภาคอีสาน
515
กข15 ข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง นิยมปลูกภาคอีสาน
560
กข6 ข้าวเหนียวไวต่อช่วงแสง ภาคเหนือ,ภาคอีสาน
670
เหนียวสันป่าตอง ข้าวเหนียวไวต่อช่วงแสง ภาคเหนือ,ภาคอีสาน
520
สันป่าตอง ข้าวเหนียวไม่ไวต่อช่วงแสง ภาคเหนือตอนบน
630
สกลนคร ข้าวเหนียวไม่ไวต่อช่วงแสง ภาคอีสาน
467
สุรินทร์ 1 ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง ภาคอีสาน
620
ชัยนาท 1 ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง ภาคกลาง,ภาคเหนือตอนล่าง
670
สุพรรณบุรี 1 ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง เขตชลประทานทุกภาค
750
สุพรรณบุรี 2 ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง ภาคกลาง,ตะวันออก,ตะวันตก
700
ปทุมธานี 1 ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง เขตชลประทานภาคกลาง
712
พิษณุโลก 2 ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง ภาคเหนือตอนล่าง
807
หันตรา 60 ข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง ภาคกลาง,น้ำลึกไม่เกิน 1 เมตร
425
ปราจีนบุรี 1 ข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง ภาคกลาง,ภาคเหนือตอนล่าง, ภาคตะวันออก
500
ปราจีนบุรี 2 ข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง ภาคกลาง,ภาคตะวันออก
846
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s